การรายงานงบวันลาประจำปีงบประมาณ 2559

โพสต์22 ก.ย. 2559 22:20โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ขอความร่วมมือให้โรงเรียนในสังกัด สำรวจวันลาข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในโรงเรียน ส่งรายงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 รายละเอียดตามแบบตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้ 
เจ้าหน้าที่ นายทองใบ ลำเพือย โทร0883759144
Ċ
img035.pdf
(850k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
22 ก.ย. 2559 22:20
Comments