การรายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ ปีงปม.2559 ทางระบบ eMES

โพสต์11 เม.ย. 2559 20:08โดยกลุ่มแผน อุบล5   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2559 20:09 ]
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  ได้แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  21 มีนาคม  2559 ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้จึงให้ทุกโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อหนังสือเรียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ eMES  ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  19 เมษายน 2559  รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ą
104909.jpg
(120k)
กลุ่มแผน อุบล5,
11 เม.ย. 2559 20:08
ą
104912.jpg
(156k)
กลุ่มแผน อุบล5,
11 เม.ย. 2559 20:09
Ċ
กลุ่มแผน อุบล5,
11 เม.ย. 2559 20:10
Ċ
กลุ่มแผน อุบล5,
11 เม.ย. 2559 20:10
Comments