การส่งผลการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)

โพสต์4 ก.ย. 2559 21:46โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2559 21:51 ]
เอกสารดังแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
4 ก.ย. 2559 21:48
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
4 ก.ย. 2559 21:46
ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
4 ก.ย. 2559 21:49
Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
4 ก.ย. 2559 21:49
Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
4 ก.ย. 2559 21:47
Comments