การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

โพสต์7 ก.ย. 2564 01:28โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ตรวจสอบเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินประจำงวดแล้ว ทุกงบรายจ่าย ดำเนินการเร่งรัดก่อหนี้ และส่งเบิกเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2564
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
7 ก.ย. 2564 01:28
Comments