การสำรวจข้อมูลบุคลากรสำหรับการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามโครงการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

โพสต์7 ส.ค. 2559 23:26โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลส่งเป็นไฟล์ Excel ทางอีเมลล์ apinyasu@hotmail.co.th ภายในวันนี้ขอบคุณค่ะ
Comments