การสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)ของโรงเรียนขนาดเล็ก

โพสต์4 ก.ค. 2560 20:43โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
สพป.อบ.5แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง ดำเนินการกรอกข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่านเว็บไซต์ http://210.246.188.59/dltv/ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ให้จงได้ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
4 ก.ค. 2560 20:43
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
4 ก.ค. 2560 20:44
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
4 ก.ค. 2560 20:44
Comments