การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี

โพสต์28 พ.ย. 2559 17:56โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ขอความร่วมมือให้โรงเรียนกรอกข้อมูลมาตรฐานวิชาเอก ในแบบกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จพร้อมจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ สพป.อบ.5 รวบรวมอย่างช้าสุดไม่เกินวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
28 พ.ย. 2559 17:56
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
28 พ.ย. 2559 17:56
Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
28 พ.ย. 2559 17:56
Comments