การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2562

โพสต์11 ต.ค. 2561 02:22โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
สพป.อบ.5 แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2562 ส่งเอกสารประกอบการเสนอขอ ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
11 ต.ค. 2561 02:22
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
11 ต.ค. 2561 02:23
Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
11 ต.ค. 2561 02:23
Comments