การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2563

โพสต์24 ต.ค. 2562 20:00โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
สพป.อบ.5 ขอให้โรงเรียนแจ้งให้ข้าราชการที่มีความประสงค์เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดส่งข้อมูลที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
24 ต.ค. 2562 20:00
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
24 ต.ค. 2562 20:01
Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
24 ต.ค. 2562 20:01
Comments