การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2017"

โพสต์1 พ.ค. 2560 01:02โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้าร่วม สามารถสมัครเข้าร่วมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
1 พ.ค. 2560 01:02
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
1 พ.ค. 2560 01:03
Comments