การสรรหากรรมการ กศจ.ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โพสต์25 ก.ค. 2559 00:38โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
รายละเอียด ตามเอกสารดังแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
25 ก.ค. 2559 00:38
Comments