การศึกษาดูงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี

โพสต์23 มิ.ย. 2562 20:23โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
แจ้งโรงเรียนในสังกัดแจ้งผู้มีรายชื่อ ไปราชการศึกษาดูงาน 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
23 มิ.ย. 2562 20:23
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
23 มิ.ย. 2562 20:23
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
23 มิ.ย. 2562 20:23
Comments