การพัฒนาครูทั้งระบบโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

โพสต์2 พ.ย. 2559 01:44โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2559 01:47 ]
ตามเอกสารที่แนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
2 พ.ย. 2559 01:44
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
2 พ.ย. 2559 01:45
Comments