การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โพสต์23 เม.ย. 2561 00:26โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ขอให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ดังรายชื่อต่อไปนี้
นายชาติกิตติ  ชินาภาษ  ตำแหน่งครู  โรเงรียนบ้านสมสะอาด
นางทัศน์วรรณ์  เหล่าหมวด    ตำแหน่งครู  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โดยให้รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ 
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
23 เม.ย. 2561 00:26
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
23 เม.ย. 2561 00:27
Comments