การแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์1 ส.ค. 2560 23:42โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

ให้โรงเรียนจัดส่งบัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้ โดยให้จัดส่งเป็นไฟล์ Excel ไปที่อีเมล์  Personubon5@gmail.com ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อนำเสนอศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี แต่งตั้งต่อไป 

Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
1 ส.ค. 2560 23:43
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
1 ส.ค. 2560 23:42
Comments