การติดตามการใช้แบบฝึกทักษะ “การบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6”

โพสต์5 ก.ค. 2559 20:42โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
แจ้งโรงเรียนดำเนินการตามไฟล์แนบ
ċ
p1-p3.rar
(13284k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
5 ก.ค. 2559 20:47
ċ
p4-p6.rar
(13024k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
5 ก.ค. 2559 20:48
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
5 ก.ค. 2559 20:42
Comments