การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร)

โพสต์3 ก.พ. 2559 00:46โดยกลุ่มแผน อุบล5
หนังสือแจ้งโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยและโรงเรียนนำร่องโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (26 โรงเรียน)
ตามรายชื่อ เข้าร่วมรับการตรวจราชการ ในวันที่ 12 ก.พ. 2559 เวลา 08.30น.เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย อ.น้ำยืน รายละเอียดดังแนบ
ą
กลุ่มแผน อุบล5,
3 ก.พ. 2559 00:48
ą
กลุ่มแผน อุบล5,
3 ก.พ. 2559 00:48
ą
กลุ่มแผน อุบล5,
3 ก.พ. 2559 00:46
ą
กลุ่มแผน อุบล5,
3 ก.พ. 2559 00:49
ą
กลุ่มแผน อุบล5,
3 ก.พ. 2559 00:47
Comments