การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการขออนุญาตจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์27 ก.ย. 2561 20:21โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
Ċ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
27 ก.ย. 2561 20:21
Comments