การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Smart Area)

โพสต์7 เม.ย. 2559 02:00โดยjatuporn thanakityingyong
ด้วย ศูนย์ฯ จะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Smart Area) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับส่งหนังสือราชการ ในระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว ให้ลงทะเบียนอบรมที่เว็บไซต์ 164.115.26.196/reg ภายในวันที่ 18 เมษายน 2559 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
jatuporn thanakityingyong,
7 เม.ย. 2559 02:00
Comments