การอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 และการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูมืออาชีพ PLC

โพสต์3 ส.ค. 2563 00:20โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ส.ค. 2563 00:20
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ส.ค. 2563 00:20
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ส.ค. 2563 00:20
Comments