การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณผู้บริหารและครูแกนนำกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนด้วยโครงงาน และกิจกรรมภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นที่ 1

โพสต์15 ก.ย. 2561 03:47โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณผู้บริหารและครูแกนนำกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนด้วยโครงงาน และกิจกรรมภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักในบทบาทหน้าที่และเห็นคุณค่าในอาชีพครู เห็นประโยชน์และคุณค่าเกิดความมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมด้วยการช่วยกันสร้างสรรค์คนดีให้กับบ้านเมือง ตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยมีนายลือชัย สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

คลิกดูรูปภาพ

Comments