การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ด้านทักษะกระบวนการคิด(เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย)

โพสต์10 พ.ค. 2560 21:56โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ตามเอกสารที่แนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
10 พ.ค. 2560 21:56
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
10 พ.ค. 2560 21:56
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
10 พ.ค. 2560 21:57
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
10 พ.ค. 2560 21:57
Comments