การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศ ปี 2560

โพสต์23 พ.ค. 2560 18:32โดยjatuporn thanakityingyong
ศูนย์ฯ จะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศ ปี 2560 ให้กับโรงเรียนในสังกัด 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือทาง smart area
Ċ
jatuporn thanakityingyong,
23 พ.ค. 2560 18:32
Ċ
jatuporn thanakityingyong,
23 พ.ค. 2560 18:32
Ċ
jatuporn thanakityingyong,
23 พ.ค. 2560 18:32
Comments