การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559

โพสต์18 พ.ค. 2559 00:18โดยjatuporn thanakityingyong
ศูนย์ ITEC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ในระหว่างวันที่ 26-27 พ.ค. 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิืแก้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
jatuporn thanakityingyong,
18 พ.ค. 2559 00:18
Ċ
jatuporn thanakityingyong,
18 พ.ค. 2559 00:18
Comments