การอบรมหลักสูตร พื้นฐานการวางแผนการเงิน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2561

โพสต์26 เม.ย. 2561 02:32โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
แจ้งโรงเรียนในสังกัด แจ้งครูที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรม
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
Scan1.PDF
(200k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
26 เม.ย. 2561 02:32
Comments