การอบรมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" รุ่นที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560

โพสต์16 พ.ค. 2560 21:00โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2560 00:24 ]
สพป.อบ.5 แจ้งให้ครูแกนนำโรงเรียนนำร่องโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" รุ่นที่ 1-6 เข้าร่วมอบรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
16 พ.ค. 2560 21:00
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
19 พ.ค. 2560 00:22
Comments