การอบรมโครงการพัฒนากิจกรรสหกรณ์ในโรงเรียน

โพสต์17 พ.ค. 2559 20:11โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จะอบรมโครงการพัฒนากิจกรรสหกรณ์ในโรงเรียน วันที่  7 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว จึงเรียนขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษาท้้งของรัฐและเอกชน หรือครูผู้รับผิดชอบงานสหกรณ์โรงเรียน เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน
Comments