การอบรมโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 ให้กับครูผู้สอนปฐมวัย

โพสต์30 มิ.ย. 2559 20:34โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
สพป.อบ.5 จะดำเนินการจัดอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ในวันที่ 28 กรกฎาคม  2559 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จึงให้โรงเรียนแจ้งและอนุญาตให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
30 มิ.ย. 2559 20:34
Comments