การอบรมครูแกนนำโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3และรุ่นที่ 5

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:32โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
สพป.อบ.5แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนโรงเรียนละ 2 คนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อบ. 5 โดยพร้อมเพรียงกัน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
28 มิ.ย. 2559 21:32
ċ
รายชื่อ.rar
(3143k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
28 มิ.ย. 2559 21:35
Comments