การอบรมพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน

โพสต์20 ก.ค. 2559 20:08โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
สพป.อบ.5แจ้งให้โรงเรียนส่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จำนวน 1 คน เข้าร่วมการอบรมในวันที่ 29-30 ก.ค.2559  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดยพร้อมเพรียงกัน
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
20 ก.ค. 2559 20:08
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
20 ก.ค. 2559 20:08
Comments