การอบรมเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์11 มิ.ย. 2561 01:12โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
แจ้งโรงเรียนในสังกัดแจ้งพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวเข้าร่วมอบรม
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
11 มิ.ย. 2561 01:12
Comments