การอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

โพสต์28 พ.ค. 2560 20:07โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อ 39 โรงเรียน เข้ารับการอบรมวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเนวด้าคอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Ċ
1.pdf
(468k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
28 พ.ค. 2560 20:07
Ċ
2.pdf
(277k)
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
28 พ.ค. 2560 20:07
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
28 พ.ค. 2560 20:10
Comments