การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์17 มิ.ย. 2564 22:37โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำหว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
Comments