การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 57 ค่าเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต (ตค.-ธค.64)

โพสต์23 พ.ย. 2564 18:33โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
ค่าเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต (ตค.-ธค.64)
Comments