การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (อินเตอร์เน็ต)

โพสต์9 ก.ย. 2564 21:29โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (สิงหาคม - กันยายน 2564)
Comments