การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี 2563

โพสต์6 ม.ค. 2563 20:25โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
6 ม.ค. 2563 20:25
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
6 ม.ค. 2563 20:25
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
6 ม.ค. 2563 20:25
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
6 ม.ค. 2563 20:25
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
6 ม.ค. 2563 20:25
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
6 ม.ค. 2563 20:25
Comments