การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.

โพสต์3 ม.ค. 2560 23:40โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ขอให้โรงเรียนได้ดำเนินการตามหนังสือ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ที่ ศธ 04187/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2560 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ม.ค. 2560 23:40
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ม.ค. 2560 23:40
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ม.ค. 2560 23:40
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ม.ค. 2560 23:40
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ม.ค. 2560 23:40
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
3 ม.ค. 2560 23:40
Comments