เกียรติบัตรการอบรมปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนติดตามการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 5 กลุ่มสาระ อำเภอเดชอุดม

โพสต์30 พ.ค. 2560 19:48โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2560 00:43 ]
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา แจ้งให้ครูที่เข้าร่วมอบรม 5 กลุ่มสาระหลัก อำเภอเดชอุดม สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ที่หน้าเว็บ สพป.อบ.5 เมนู ดาวน์โหลด ---> แบบฟอร์ม/เอกสารต่างๆ---> กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ----> เกียรติบัตร อบรมครู 5 กลุ่มสาระหลัก อำเภอเดชอุดม 
Comments