คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ(1เมษายน2559)

โพสต์15 เม.ย. 2559 15:09โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ ดังนี้
1.ชื่อ-ชื่อสกุล
2.เลขประจำตัวประชาชน
3.ตำแหน่ง,วิทยฐานะ
4.ขั้นเงินเดือน
    หากพบความคลาดเคลื่อนให้รายงาน สพป.อุบลราชธานี เขต5 โดยเร็ว หรือมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบฯ เบอร์โทร 089-584-4419
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
15 เม.ย. 2559 15:09
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
15 เม.ย. 2559 15:13
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
15 เม.ย. 2559 15:12
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
15 เม.ย. 2559 15:12
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
15 เม.ย. 2559 15:10
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
15 เม.ย. 2559 15:11
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
15 เม.ย. 2559 15:14
Comments