คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ

โพสต์5 มี.ค. 2560 22:14โดยกลุ่มบุคคล อุบล5
ให้ข้าราชการครูที่ได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตรวจสอบความถูกต้อง
หากมีข้อความคลาดเคลื่อนกรุณาแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล
Ċ
Scan2.PDF
(645k)
กลุ่มบุคคล อุบล5,
5 มี.ค. 2560 22:14
Comments