โครงการเบิกจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.อบ.5

โพสต์13 ก.ค. 2559 00:58โดยกลุ่มการเงิน อุบล5
แจ้งข้าราชการ สังกัด สพป.อบ.5 กรอกข้อมูลโครงการเบิกจ่ายตรงเงินเดือน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ส่งข้อมูลที่ payom_555@hotmail.com  สอบถามโทร. 061-9510773
ĉ
กลุ่มการเงิน อุบล5,
13 ก.ค. 2559 00:58
Comments