โครงการจัดการแข่งขันกีฬาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

โพสต์3 ก.ค. 2560 22:04โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ในรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ รายละเอียดดังแนบ  
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
3 ก.ค. 2560 22:04
Comments