โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โพสต์19 ก.ค. 2561 22:01โดยกลุ่มบุคคล อุบล5

โดยให้ข้าราชการครูที่เข้ารับการพัฒนา จัดทำแบบรายงานการเดินทางและนำไปในวันที่เข้ารับการพัฒนา พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อหน่วยพัฒนาจะได้รวบรวมนำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาต่อไป

Ĉ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
19 ก.ค. 2561 22:01
Comments