โครงการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้

โพสต์20 ก.ย. 2559 00:04โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2559 00:07 ]
แจ้งโรงเรียนคู่พัฒนา จำนวน 27 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรมในวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
Ċ
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
20 ก.ย. 2559 00:04
Comments