โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา "โครงการเขตสุจริต"

โพสต์30 พ.ค. 2559 19:01โดยกลุ่มนิเทศ อุบล5
ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 2 และครูผู้สอน จำนวน 1 คน เข้าอบรมในระหว่างวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ą
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
30 พ.ค. 2559 19:01
ą
กลุ่มนิเทศ อุบล5,
30 พ.ค. 2559 19:01
Comments