โครงการเสริมสร้างและสนับสนุนทักษะด้านกีฬาบาสเกตบอลแก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

โพสต์29 ม.ค. 2560 23:09โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาการสนับสนุนทักษะด้านกีฬาบาสเกตบอลให้แก่บุคลากรโรงเรียนสนใจให้สมัครเข้าอบรมแต่ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง สามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ 086-3131353 หรือ02-9504064-5 คุณณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล
Comments