โครงการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน 16-17 ต.ค.60

โพสต์11 ต.ค. 2560 20:03โดยกลุ่มบุคคล อุบล5   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2560 20:05 ]
แจ้งโรงเรียนในสังกัดแจ้งครูผู้ช่วยตามรายชื่อ เข้าร่วมการอบรม
(เอกสารตามไฟล์แนบ)
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
11 ต.ค. 2560 20:03
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
11 ต.ค. 2560 20:04
Ċ
กลุ่มบุคคล อุบล5,
11 ต.ค. 2560 20:03
Comments