คู่มือการจัดกิจกรรมสภานักเรียน

โพสต์29 ก.พ. 2559 00:42โดยกลุ่มส่งเสริม อุบล5
  ด้วย สพฐ.ได้จัดทำคู่มือสำหรับการปฏิบัติงานสภานักเรียน และคู่มือการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมสภานักเรียน ขึ้น เพื่อมอบให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใช้ประโยชน์และพัฒนางานสภานักเรียน
ติดต่อขอรับเอกสารที่กลุ่มส่งเสริม (สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่รับ)
Ċ
กลุ่มส่งเสริม อุบล5,
29 ก.พ. 2559 00:42
Comments