คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและคู่มือการจัดอาหารกลางวันนักเรียน

โพสต์18 มิ.ย. 2561 18:49โดยกลุ่ม ตรวจสอบ
ประกอบด้วย :> 1)คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
2)คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา
Ċ
กลุ่ม ตรวจสอบ,
18 มิ.ย. 2561 18:49
Ċ
กลุ่ม ตรวจสอบ,
18 มิ.ย. 2561 18:49
Comments