ขอแจ้งยกเลิกการเสวนาวิชาการกฎหมาย

โพสต์20 มิ.ย. 2561 01:38โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
    ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ โครงการเสวนาวิชาการกฎหมาย ในหัวข้อ "บทบาทของนักกฎหมายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย:ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา" ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมบอลรูม c ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แจ้งยกเลิกการเสวนาฯ ดังกล่าว จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้
    
ą
img315.jpg
(1207k)
นางสาวดวงฤทัย ผลดก,
20 มิ.ย. 2561 01:38
Comments